Sieć szerokopasmowa - Projekt

 

Miło nam poinformować, że firma PHU IWKD realizuje w ramach działania

2.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt pod nazwą:

„Rozwój sieci światłowodowej FTTH IWKD w województwie warmińsko-mazurskim”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W ramach projektu zostanie podłączonych 1 335 klientów z 18 miejscowości na terenie powiatu ostródzkiego i iławskiego.
By zrealizować ten cel PHU IWKD wybuduje dedykowaną infrastrukturę teleinformatyczną zapewniającą dostęp do sieci o wymaganych parametrach.
Zwiększenie wykorzystania dostępu do internetu na wymienionych powyżej terenach przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i miast, jakie nastąpi dzięki umożliwieniu im dostępu do sieci.
Pośrednim celem projektu będzie zapobieganie zjawisku cyfrowego wykluczenia, które dotyka osoby zamieszkujące tereny objęte projektem.Rezultatem niemierzalnym będzie zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.

Miejscowości objęte projektem:

 • Cibory,
 • Drwęca (Leśniczówka),
 • Górka,
 • Grabin (Osada)
 • Grabin (Wieś),
 • Idzbark,
 • Kajkowo,
 • Lichtajny,
 • Lipowiec,
 • Międzylesie,
 • Morliny,
 • Samborowo,
 • Stare Jabłonki,
 • Szafranki,
 • Szyldak,
 • Tyrowo,
 • Wałdowo,
 • Wólka Lichtajńska,

Technologia w jakiej będzie realizowane połączenie:

FTTH (Fiber To The Home) – jest odmianą sieci FTTx skierowaną do użytkownika domowego, a w praktyce oznacza bezpośrednie podłączenie domu/mieszkania do sieci światłowodowej. Technologia służy do przesłania wysokiej jakości usług multimedialnych, w tym:

 • Internet,
 • Telewizję (SD, HD, VOD),
 • Telefon,
 • Inne.

Jako główne cechy określa się wysoką przepustowość, bezpieczeństwo, gwarancję jakości i duży zasięg działania. Podział sygnału odbywa się pasywnie, co oznacza, że nie wymaga urządzeń aktywnych (wymagających zasilania elektrycznego). Jest to obecnie najbardziej rozwijana technologia na świecie.

FTTH to szerokopasmowa usługa teleinformatyczna złożona w pełni z urządzeń światłowodowych i jak sama nazwa wskazuje, końcówka światłowodu jest doprowadzona do każdego mieszkania znajdującego się w zasięgu sieci.

Koszty podłączenia do sieci i aktywacja usług:

Koszty podłączenia do sieci IWKD zakończone optycznym gniazdkiem abonenckim kształtować się będą następująco:

 • Wariant 1:
  Podłączenie w ramach projektu – 1zł (w przypadku gdy abonent podpiszę umowę na usługi w ciągu 12 miesięcy od wykonania przyłącza).
  Decyduje tu kolejność zgłoszeń na wykonanie przyłącza światłowodowego i podpisanie umowy na uruchomienie usługi.
 • Wariant 2:
  Podłączenie w ramach projektu, ale aktywacja usług powyżej 12 miesięcy od podłączenia do sieci – 400zł
 • Wariant 3:
  Podłączenie do sieci IWKD poza projektem – wycena indywidualna (na którą będą się składać następujące koszty: geodezja, uzgodnienia, robocizna)
  Ten wariant kosztowy obejmie wszystkich tych, którzy zdecydują się na podłączenie po czasie realizacji projektu, lub gdy zostaną już przyłączone wszystkie planowane końcówki projektowe (1335 sztuk).

 

Koszt aktywacji usług – 99zł (jednorazowo)

Pliki do pobrania:

Projekt w liczbach:

 • Długość budowanej sieci szkieletowej: 107 km
 • Łączna planowana ilość abonentów podłączonych do sieci: 1335.
 • Całkowita wartość projektu: 17 019 311,75 PLN
 • Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 637 982, 29 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.11.2013r. – 31.10.2015r.

 

Link do portalu głównego PO RPW: http://www.polskawschodnia.gov.pl/

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące realizowanego projektu zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza na zakładce KONTAKT,
lub pod numerem telefonu: 89-670-90-00.

Zespół PHU IWKD
SHARE

Sieć szerokopasmowa – Projekt