Ciekawostki

Historia telekomunikacji cz. 3 – Internet

Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez nowoczesnych udogodnień, znacząco ułatwiających nam życie, a wiele lat temu niedostępnych. Takim udogodnieniem, bez wątpienia, jest Internet. Skąd się wziął?

Żyjemy w czasach, gdzie przepływ informacji jest tak olbrzymi, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkiego. Tak działo się i wcześniej, za sprawą prasy, radia i telewizji. Jednak dopiero powstanie i późniejsze upowszechnienie internetu sprawiło, iż ludzkość może kontaktować się ze sobą na absolutnie niespotykaną dotąd skalę. Internet ciągle się rozwija, codziennie powstają setki nowych stron, coraz więcej ludzi ma też do globalnej sieci dostęp. Chociaż internet idzie w stronę przyszłości, to ma też bogatą przeszłość. Jaką?

Jak każdy wynalazek, internet musiał powstać najpierw w czyjejś głowie. Pierwszym człowiekiem, który opisał globalną sieć połączonych komputerów był Joseph C. Licklider, amerykański informatyk i jeden z pionierów cybernetyki. Było to w roku 1960. Już dwa lata później, Paul Baran stworzył koncepcję internetu na zlecenie Amerykańskich Sił Zbrojnych. Zakładano wtedy, bardzo poważnie, prawdopodobieństwo wybuchu III Wojny Światowej, która mogłaby unicestwić ludzkość.

Wobec tego, potrzebna była możliwość kontaktu na duże odległości w taki sposób, by niemożliwe było fizyczne unicestwienie przesyłu informacji, np. poprzez wybuch bomby atomowej. Praca Paula Barana zawierała 12 tomów i zakładała stworzenie wytrzymałych, rozproszonych sieci cyfrowych zdolnych do transmitowania danych na ogromne odległości.

Za początek globalnej sieci informacyjnej uznaje się 29 października 1969 roku. Tego dnia, na University of California odbyła się pierwsza próba przesyłu informacji do ośrodka naukowego Stanford Research Institute. Przesłano dwie litery, po czym system zawiesił się. Pracowano jednak dalej.

Sieć otrzymała miano ARPANET i pochodzi od nazwy organizacji ARPA (Advanced Research Projects Agency), która tę sieć stworzyła. ARPA pracowała dla Pentagonu, zajmując się różnymi projektami badawczymi, m.in. odpowiadała za lądowanie człowieka na Księżycu. Początkowo ARPANET łączył komputery na czterech uniwersytetach. Założenie projektu polegało na tym, by żaden z komputerów nie był nadrzędny wobec pozostałych i przerwanie pracy jednego, nie uszkadzałoby całego systemu. Zdano sobie bowiem sprawę, że w razie ataku przeciwnika, celem stałby się komputer główny.

W roku 1971, inżynier Ray Tomlinson napisał pierwszy program do przesyłania wiadomości – protoplastę dzisiejszej poczty e-mail. A już w październiku 1972 roku, oficjalnie zaprezentowano ARPANET publicznie. Jako że prezentacja okazała się być wielkim sukcesem, powołano Międzynarodową Grupę Roboczą ds. Sieci (INWG). Rok później do sieci podłączono komputery z Wielkiej Brytanii i Norwegii. W roku 1975 powstał pierwszy komputer osobisty – PC (ang. -personal computer) oraz pierwsza skrzynka e-mailowa. A w roku 1979, po raz pierwszy użyto emotikonu w postaci „uśmieszku” – jako sposobu wyrażania emocji.

Jednak za datę narodzin internetu w dzisiejszej formie, uważa się 1 stycznia 1983 roku. Wtedy to ARPANET przeszedł z dotychczasowego protokołu NCP (Network Control Protocol) na obecnie stosowany TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP/IP to krok milowy. Jego zaletą jest to, że w razie usterki w obrębie sieci, informacja może ominąć uszkodzony fragment i inną drogą dotrzeć do odbiorcy. W tym czasie, do powszechnego obiegu weszło pojęcie „Internet”, czyli międzysieć. To pojęcie powstało wskutek tego, że sieć podzielono na sieć wojskową MILNET i cywilną, która zachowała dotychczasową nazwę ARPANET. Obie były jednak połączone – stąd przedrostek „inter”.

Potencjał internetu szybko zauważyły ośrodki naukowe i, od roku 1989, zaczęły wykorzystywać go do pracy nad nowymi wynalazkami. Osoby prywatne także ten potencjał zauważyły, lecz dopiero dwa lata później zniesiono dotychczasowy zakaz używania sieci do celów komercyjnych.

Ale skąd wzięło się WWW? World Wide Web, czyli Ogólnoświatowa Sieć, powstała w roku 1989. Tim Berners-Lee oraz Bernard Cailliau złożyli wtedy do genewskiego CERN projekt stworzenia sieci dokumentów hipertekstowych, mających usprawnić pracę w tym znanym ośrodku badawczym. Już rok później, wspomniany Berners-Lee stworzył podstawy HTML, a wraz z nim pierwszą w historii stronę internetową. Istnieje ona nadal i znajduje się pod tym oto adresem: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html

W 1993 roku powstała pierwsza przeglądarka internetowa Mosaic, stworzona przez Tima Bernersa-Lee, a następną przeglądarką była Netscape Navigator stworzona przez Marca Anderssena. A w 1995 roku powstała pierwsza wyszukiwarka internetowa AltaVista, która katalogowała strony internetowe na podstawie częstotliwości występowania danego słowa. Wtedy też, Sergey Brin i Larry Page, wpadli na pomysł stworzenia wyszukiwarki, która indeksowałaby strony nie pod kątem ilości, ale pod kątem jakości. Wtedy to powstało Google, której nazwa pochodzi od słowa „googol”, oznaczającego ogromną liczbę – jedynkę z setką zer. Google rozpoczęło działalność 7 września 1998 roku. Wtedy witrynę odwiedzało ok 10 000 osób dziennie, a rok później już 1,5 miliona. Dzisiaj z Google korzysta lwia część użytkowników sieci. Powstało nawet pojęcie: „wygooglować coś”, czyli znaleźć w Google. Od czasu powstania HTML, internet rozwinął się błyskawicznie. Powstały całe masy stron i podstron, komunikatorów, czatów, a także fora, grupy dyskusyjne, blogi czy wreszcie serwisy społecznościowe. Możemy oglądać w internecie filmy, ściągać i wysyłać różnorakie treści, przechowywać dane w „chmurach”. A to na pewno nie koniec.

Jaka będzie przyszłość internetu? Patrząc na jego błyskawiczny rozwój, można założyć, że będzie dużo bogatsza niż jego historia, choć i ta, obfituje w szereg pomniejszych zdarzeń, które miały wpływ na to, że dzisiaj możecie przeczytać ten artykuł.

|DR